Kontakt


För att kontakta förlaget, mejla info@it-lit.se

Manus

Vi tar enbart emot manus som digitala filer. Skicka gärna med en presentation.

Det tar vanligtvis cirka sex till åtta veckor för oss att titta på inskickade manus. För närvarande inkommer dock många manus, varför svarstiden ibland kan dröja upp mot sex månader.

Mejl: manus@it-lit.se