Kontakt


För att kontakta förlaget, mejla info@it-lit.se

Manus

Vi tar enbart emot manus som digitala filer. Skicka gärna med en presentation.

Det tar vanligtvis cirka fyra veckor för oss att titta på inskickade manus.